Какви документи да носите за ГТП на автомобила си?
Необходими документи за преминаване на ГТП

Изискваните документите при преминаване на ГТП

  • Регистрационен талон на автомобилачаст I и част II (голям и малък талон). Допуска се и представянето на ксерокопие на големия талон.;
  • Полица от валидна застраховка Гражданска отговорност;
  • Документ, удостоверяващ плащане на Данък МПС;
  • Документ за самоличност (лична карта) на лицето, което ще предостави автомобила за преглед;

*** За автомобили с газова уредба – трябва да имат стикер „GAS“ на задното стъкло.

Както знаете, всички автомобили, регистрирани на територията на България, са длъжни да преминават Годишен технически преглед (ГТП). Би могло да се каже, че „годишен“ не е най-правилното определение на този преглед, тъй като някои превозни средства са задължени да го преминават повече от един път годишно.

Ще ви запознаем с честотата на преминаване на ГТП на различните МПС-та.

Период на преминаване на ГТП за различните МПС

  • Леки автомобили – трябва да преминават ГТП веднъж в годината;
  • Нови леки автомобили – явяват се на първоначално ГТП на третата година от регистрацията им. Вторият ГТП е 2 години след първия (на петата година от регистрацията). След което ГТП е стандартно – един път в годината.
  • Таксиметрови автомобили и автобуси – трябва да преминават ГТП на 6 месеца или 2 пъти в годината;
  • Товарни и специални автомобили, ремаркета и полуремаркета над 750 кг. – ако са минали над 10 години от първоначалната им регистрация, трябва да преминават ГТП на всеки 6 месеца (2 пъти в годината).
  • Ремаркета до 750 кг. – трябва да преминават ГТП на всеки 2 години.

Вашият ГТП е валиден от дата до дата. Може да видите до коя дата важи в талона за преглед.