Държавата ще осигури финансиране за застраховки на земеделска продукция до края на 2025 година.

You are here: