Приблизително 3 милиона автомобила са били подложени на годишен технически преглед (ГТП) през изминалата година.

You are here: