Министърът на транспорта подкрепя запазването на стикерите за технически преглед върху автомобилите

You are here: